Rhel 7 üzerine Docker kurmak

Merhaba ,

Aws ‘den aldığım rhel7 makinanın üzerine Docker kuracağız . (Rhel release : 3.10.0-514.21.2.el7.x86_64 )

İlk olarak docker repository’ini ekliyoruz .

# vi /etc/yum.repos.d/docker.repo

İçerisini aşağıdaki gibi dolduruyoruz.

[Docker]

name=Docker Repository

baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/centos/7/

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg

Sonrasında paketlerimizi update ediyoruz .

# yum update

Docker’ı kuruyoruz.

# yum install docker-engine

Başlatıyoruz .

# service docker start

Sqoop password file oluşturmak ve kullanmak

Merhaba ,

 

Bu yazımızda sqoop ile DB’e bağlanmak için password file oluşturacağız .

İlk olarak dosyamızı oluşturuyoruz .

echo -n “şifre” > password-file.txt 

Sonrasında bu dosyanın içerisinde şifre dışında karakter olup olmadığını kontrol ediyoruz. (dosyanın sonunda \n olmamalı)

od -c password-file.txt 

Son olarak dosyanın sahipliğini ve izinlerini değiştiriyoruz.

chown sqoop:sqoop password-file.txt 

chmod 400 password-file.txt  

Örnek sqoop komutu :

sqoop import –connect “jdbc:sqlserver://xx.xx.xxx.xxx:xxxx;database=xxxx” –username xxxxx –password-file file:///xxx/password-file.txt –query ” SELECT XX from XXX” –target-dir /path/pathX –num-mappers 1 –as-parquetfile –compress –compression-codec org.apache.hadoop.io.compress.SnappyCodec