Rhel 7 üzerine Docker kurmak

Merhaba ,

Aws ‘den aldığım rhel7 makinanın üzerine Docker kuracağız . (Rhel release : 3.10.0-514.21.2.el7.x86_64 )

İlk olarak docker repository’ini ekliyoruz .

# vi /etc/yum.repos.d/docker.repo

İçerisini aşağıdaki gibi dolduruyoruz.

[Docker]

name=Docker Repository

baseurl=https://yum.dockerproject.org/repo/main/centos/7/

enabled=1

gpgcheck=1

gpgkey=https://yum.dockerproject.org/gpg

Sonrasında paketlerimizi update ediyoruz .

# yum update

Docker’ı kuruyoruz.

# yum install docker-engine

Başlatıyoruz .

# service docker start